Asociația Open Hub implementează proiectul cu titlul „Crearea unui Hub de Inovare Deschisa în Regiunea Sud-Est (OpenInnoHub)” cod SMIS 153386, în baza contractului de finanțare nr. 7/111/SECTIUNEA B/25.10.2022 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate si cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar Cercetare pentru Programul Operațional Competitivitate.
 
Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții PI1a - Consolidarea cercetării și inovării (C& I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, apel de proiecte nr. 3.
 
Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni, între 25.10.2022 și 31.12.2023.
 
Obiectivul general urmărit de proiect îl reprezinta creșterea capacității de cercetaredezvoltare-inovare la nivelul Clusterului OPEN HUB.
 
Rezultatele așteptate ale proiectului:
1. Achizitția unei clădiri destinate realizării infrastructurii de CDI;
2. Achiziționarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de laborator, a echipamentelor IT precum și a licențelor și a aplicațiilor software;
3. Desfășurarea evenimentelor de tip workshop, webminarii, concursuri și organizarea de programe de formare.
 
Valoarea totală a proiectului este de 6.847.640 lei, din care valoarea totală nerambursabilă este de 3.454.976,65 lei, cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 2.640.329,60 lei și valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 142.632 lei.
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 „Competitivi împreună”
 
Date de contact:
Lider de proiect: Asociația Open Hub
Telefon: 0748292764
Email: contact@openhub.ro
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Titlul proiectului : Crearea unui Hub de Inovare Deschisa în Regiunea Sud-Est (OpenInnoHub) cod SMIS 153386 , Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.