Proiectul FRIEND CCI își propune să devină un catalizator important în procesul de transformare verde și digitală a ecosistemului industriilor culturale și creative (ICC) din Europa, prin:

  • Formarea și Dezvoltarea unui Parteneriat Strategic European: Stimulăm colaborarea dintre organizațiile de tip cluster, încurajând dezvoltarea și implementarea măsurilor de suport pentru IMM-uri și facilitând crearea de legături între diferite lanțuri valorice.
  • Susținerea IMM-urilor din Ecosistemul ICC: Oferim sprijin activ IMM-urilor în realizarea proiectelor de inovație transversală, dezvoltarea de competențe și expansiunea la nivel internațional, printr-un suport atât financiar, cât și non-financiar.
  • Coordonare Strategică la Nivelul UE: Asigurăm o coordonare strategică eficientă a ecosistemului ICC la nivel european, promovând integrarea nevoilor actorilor din ICC în formularea politicilor și strategiilor la nivel european și regional..

Oportunitate de Finanțare pentru IMM-uri

Această inițiativă oferă șansa unică de a obține finanțare de până la 50.000,00 EUR, încurajând colaborarea cu IMM-uri din alte ecosisteme pentru a dezvolta inovații în produse și a adopta noi procese și tehnologii, accelerând astfel tranziția către o economie mai verde și digitală. Prin intermediul a două apeluri programate, FRIEND CCI vizează finanțarea a minimum 21 și maximum 53 de proiecte, susținând cel puțin 42 de întreprinderi din 10 țări europene.

Buget disponibil pentru finanțare IMM-uri: 1.076.000, 000 EUR

Finanțarea se acordă în proporție de 100% și nu este nevoie de o co-finanțare. Suma minimă acordată pentru proiecte este de 20.000 euro, iar suma maximă este de 50.000 euro. Finanțarea se acordă doar proiectelor dezvoltate în cadrul consorțiilor dintre minim 2 și maxim 5 firme, asociații, organizații. 

Al doilea apel de finanțare

Cel de-al doilea apel de finanțare a fost deschis la data de 13 Noiembrie 2023 și are un termen de aplicare de puțin peste 2 luni. Bugetul acestui apel de finanțare a rămas la același nivel cu cel al primului apel, iar obiectivul său este să stimuleze creativitatea, inovația și colaborarea intersectorială în cadrul sectorului creativ-cultural. Fiecare proiect selectat poate primi o finanțare între 20.000 și 50.000 euro. Proiectele care necesită un buget mai mare pentru implementare pot fi co-finanțate de consorțiul aplicant. 

Acest al doilea apel de finanțare FRIEND CCI este un apel la acțiune pentru toate IMM-urile care visează să inoveze și să se dezvolte. Este o invitație de a face parte dintr-o mișcare mai amplă, o comunitate cu gândire inovatoare, care își propune să modeleze viitorul sectorului creativ-cultural la nivel european.

Bugetul total disponibil: 538.000,00 EUR

Procesul de aplicare este conceput pentru a fi cât mai accesibil și transparent. Toate informațiile necesare, inclusiv ghidul apelului și documentația relevantă, sunt disponibile online, pe acest link.

Rezultatele primului apel de finanțare

Prima invitație la depunerea de propuneri din cadrul FRIEND CCI a vizat sprijinirea IMM-urilor în dezvoltarea și implementarea de proiecte intersectoriale inovative, axate pe tranziția duală - verde și digitală. Acest proces a încurajat inovația reciprocă între IMM-uri din diferite ecosisteme și extinderea lor pe plan internațional, facilitând accesul la lanțuri globale de aprovizionare și valoare.

În cadrul acestui apel, 11 proiecte au fost desemnate câștigătoare, depuse de consorții formate din nu mai puțin de 29 de firme, din 9 țări europene. Aceste cifre arată interesul crescut pentru acest sector, dar și impactul profund al programului asupra ecosistemului creativ-cultural. Proiectele finanțate sunt inovatoare și vor aduce noutate în domeniile în care activează.

Bugetul total finanțat al primului apel: 538.000,00 EUR

Vezi care au fost câștigătorii primului apel de finanțare aici

Devino furnizor de servicii pentru proiectele câștigătoare

Căutăm furnizori de servicii ce pot oferi instruire în domeniile tranziției verzi și digitale sau servicii de internaționalizare destinate IMM-urilor.  Acest Apel este adresat companiilor și entităților, inclusiv centrelor de formare și consultanților, care sunt interesați să ofere servicii industriei creative și culturale, precum servicii de digitalizare, formare și consultanță. 

Prin înregistrarea serviciilor companiei sau entității în Clusters Submission Platform este facilitată colaborarea între furnizorii și IMM-urile care beneficiază de finanțare pentru servicii de formare și internaționalizare prin FRIEND CCI. 

Detalii despre cum te poți înscrie ca furnizor de servicii și cum poți beneficia de oportunitățile oferite de FRIEND CCI, găsești direct pe site-ul clustersubmissionplatform.eu . Toate detaliile despre apelul pentru furnizorii de servicii sunt disponibile pe acest link

 Beneficii pentru furnizorii de servicii:

  • Extinderea activității în sectoarele creative și culturale
  • Împărtășirea expertizei și crearea de relații cu IMM-uri care desfășoară activități diverse
  • Obținerea de contracte de prestări servicii pentru IMM-uri din alte țări
  • Implicarea în multiple proiecte câștigătoare ale finanțării acordate prin Friend CCI


Află mai multe detalii despre apelul pentru furnizorii de servicii aici

 

Implicarea contează

Proiectul FRIEND CCI se angajează să implice peste 1000 de IMM-uri la nivelul UE, oferind suport financiar și non-financiar pentru cel puțin 40 dintre ele, în efortul de a promova proiecte de inovație transversală care consolidează reziliența și accelerează tranziția digitală.

 

Contextul Proiectului

Industriile culturale și creative (ICC) reprezintă unul dintre pilonii strategici ai industriei europene, contribuind cu 3,95% la PIB-ul UE. În contextul provocărilor majore generate de pandemie, sectorul are nevoie urgentă de investiții pentru a se recupera și pentru a preveni șocuri viitoare. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) formează coloana vertebrală a sectorului ICC în Europa, constituind 99% din întreprinderile active. Acestea, vulnerabile din natură, au nevoie de suport consolidat pentru a-și întări reziliența și pentru a naviga cu succes prin provocările curente.

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorilor și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Consiliului European pentru Inovare și ale Agenției Executive pentru IMM-uri (EISMEA). Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.